Sinh viên - Học sinh

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp K41B và CD05A (có thay đổi lịch)

03:11 | 15/09/2021

THÔNG BÁO
V/V nhận bằng tốt nghiệp K41B và CD05A (có thay đổi lịch)

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh cập nhật lịch phát bằng tốt nghiệp cho HSSV K41B và CD05A theo lịch cụ thể như sau:
 Ngày 23/9/2021: Cao đẳng CD05A
- 7h30 --> 11h: Điện công nghiệp (CDCN05A1, CDCN05A2, CDCN05A3) 
- 14h --> 16h30: Kế toán (CKTD05A1, CKTD05A2)

 Ngày 24/9/2021: Trung cấp K41B
- 7h30 --> 11h: Điện công nghiệp (TDCN41B1, TDCN41B2), điện tử công nghiệp (TDTC41B)
- 14h --> 16h30: Hàn (THAN41B), Bảo trì (TBTC41B)  

 Ngày 27/9/2021: Cao đẳng CD05A
- 7h30 --> 11h: Quản trị cơ sở dữ liệu (CQTC05A)
- 14h --> 16h30: Cắt gọt kim loại (CCGK05A) và thi lại

 Ngày 28/9/2021: Trung cấp K41B
- 7h30 --> 11h: Điện lạnh (TDLA41B1, TDLA41B2), cắt gọt kim loại (TCGK41B)
- 14h --> 16h30: Công nghệ ô tô (TCNO41B1, TCNO41B2) 

 Ngày 29/9/2021: Trung cấp K41B
- 7h30 --> 11h: Quản trị mạng (TQTM41B), Kế toán (TKTD41B)
- 14h --> 16h30: Nhà hàng (TNVN41B), Du lịch (TQTD41B)
 

 Lưu ý:
 Để đảm bảo an toàn các bạn đi theo đúng thời gian theo nghề và lớp của mình.
     Khi vào trường các bạn phải quét mã vạch khai báo y tế.
     Đồng thời phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên.
Các tin khác