Thi đua - Khen thưởng

08:15 | 02/02/2024
Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã có thành tích 02 năm liên tục (2021-2022 và 2022-2023) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
08:13 | 02/02/2024
Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
04:22 | 01/02/2024
Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
04:18 | 01/02/2024
Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
04:12 | 01/02/2024
Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
02:48 | 01/02/2024
Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh năm học 2022-2023
02:35 | 01/02/2024
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh năm học 2022-2023
02:33 | 01/02/2024
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã có thành tích 02 năm học liên tục (2021-2022 và 2022-2023) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
02:30 | 01/02/2024
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh năm học 2021-2022
02:27 | 01/02/2024
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh năm học 2020-2021
09:48 | 01/02/2024
Đoàn TNCS HCM trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Bằng khen của BCH ĐTNCSHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thiếu nhi trường học năm học 2021-2022
09:46 | 01/02/2024
Đoàn TNCS HCM trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Bằng khen BCH TW ĐTNCSHCM có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2020
Trang:   1 | 2 | 3