Đơn vị trực thuộc

Ban Giám hiệu


 
 

 
Châu Thành Trọng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Bộ phận: Ban Giám hiệu
Điện thoại: 0276.3814393
Di động: 
Email: chauthanhtrong67@gmail.com
 
 
 
 
Trần Văn Hưởng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Bộ phận: Ban Giám hiệu
Điện thoại: 0276.3815478
Di động: 0903048979
Email: tvhuongtcn@yahoo.com.vn
 
 

 
Lê Thị Thu Thảo
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 
Bộ phận: Ban Giám hiệu
Điện thoại: 0276.3815479
Di động: 0918203346
Email: lethao.tn75@gmail.com
 
Các tin khác