Thi đua - Khen thưởng

Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

04:18 | 01/02/2024

Các tin khác