Thông báo

Tiếp tục cho HSSV nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona

08:43 | 15/02/2020
Căn cứ thông báo số: 306/TB-SGDĐT ngày 15/02/2020 của SGDĐT, Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020

THÔNG BÁO

 

Căn cứ thông báo số: 306/TB-SGDĐT ngày 15/02/2020 của SGDĐT, Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020

Các tin khác