Thư viện hình ảnh

Lễ Tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

04:34 | 16/08/2022

Một số hình ảnh Lễ Tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
Tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh
#14.8.2022Các tin khác