Văn bản nội bộ

Báo cáo thành tích - Mẫu số 2

07:00 | 16/07/2020

Danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 - Thực hiện theo Nghị định 91/NĐ-CP, yêu cầu cán bộ, viên chức đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên phải thực hiện:
1. Tất cả cán bộ viên chức đều báo cáo thành tích cá nhân.( Trừ 03 trường hợp nhân viên phục vụ )
2. Thời gian gửi báo cáo thành tích chậm nhất vào ngày thứ sáu ( 17/7/2020);
3. Báo cáo thành tích nộp về cho Trưởng bộ phận; Trưởng bộ phận nộp về Phòng TCHC ( Cô Yến).

Theo mẫu đính kèm: Mẫu số 02 - Bao cao thanh tich.docx
Các tin khác