Đơn vị trực thuộc

Bộ môn KTML và ĐHKK


BỘ MÔN ĐIỆN LẠNH

1. Chức năng: 

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các nghề Điện lạnh công nghiệp, Điện lạnh dân dụng, Điện lạnh theo từng cấp trình độ.
-  Hệ cao đẳng và trung cấp ngành/ nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
-   Hệ sơ cấp nghề và Dạy nghề thường xuyên:  Điện lạnh
-  Các chuyên đề chuyên sâu về Điện lạnh
Đào tạo theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực: Máy lạnh, Điều hòa không khí, thông gió

2. Nhiệm vụ: 

- Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.
         -  Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Tên ngành/ nghề

Ghi chú

Cao đẳng

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

 

Trung cấp

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

 

Sơ cấp

Bảo trì sửa chữa tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ

 

4.  Đội ngũ giảng viên: Các tin khác
 
DEMO
WEBSITE