Thi đua - Khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

04:22 | 01/02/2024

Các tin khác