Thông báo

Về việc HSSV đi học trở lại bắt đầu từ ngày 02/3/2020

07:30 | 29/02/2020
Thực hiện Thông báo số 633/TB-LĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với các đơn vị về phòng chống dịch Covid-2019

Các tin khác