Thư viện hình ảnh

Thầy Cô Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thẳng và Cao đẳng nghề Lý Tự Trọng

02:46 | 02/03/2023

Ngày 01/3/2023 Thầy Cô giảng viên Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tham quan học tập kinh nghiệm tại:
1. Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng - Tp Hồ Chí Minh
2. Trường Cao đẳng nghề Lý Tự Trọng - Tp Hồ Chí MinhCác tin khác