Tin mới

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh - Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

11:03 | 20/04/2021

HỘI NGHỊ  TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Tại Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh,

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh Vinh dự nhận cờ:

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

của Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Các tin khác