Văn bản nội bộ

CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

03:51 | 09/05/2024NỘI DUNG 

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
 Thông báo V/v tham gia học tập khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông (MOOCs)  Tại đây
Kế hoạch Chuyển đổi số của Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tại đây
Các tin khác