Đơn vị trực thuộc

Bộ môn Động lựcBỘ MÔN ĐỘNG LỰC

1. Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật chuyên môn, đạo đức tốt ra làm thợ hoăc kỹ thuật viên tại các xưởng sửa chữa ô tô, gara ô tô, trạm bảo dưỡng, đáp ứng thị trường lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

Hướng dẫn, Cung cấp cho học viên nền tảng kiên thức chuyên môn, kỹ năng nghề sửa chữa ô tô, tác phong công nghiệp để đạt mục tiêu nghề nghiệp và có cơ hội học tập nâng cao suốt đời

3. Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ đào tạo

Tên ngành/ nghề

Ghi chú

Cao đẳng

Công nghệ Ô tô

 

Trung cấp

Công nghệ Ô tô

 

Sơ cấp

Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

 

4.  Đội ngũ giảng viên: Các tin khác
 
DEMO
WEBSITE