Sinh viên - Học sinh

Chương trình trao học bổng của Công ty TNHH SAILUN VIỆT NAM năm 2023

10:00 | 13/11/2023

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, Công ty TNHH Sailun Việt Nam trao 50 suất học bổng cho học sinh sinh viên có thành tích học tập giỏi hoặc xuất săc tại các ngành liên quan đến điện và cơ năm học 2022-2023 theo Hợp đồng "THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG SAILUN" ký ngày 15/6/2022.

Các tin khác