Thi đua - Khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

08:13 | 02/02/2024

Các tin khác