Thông báo

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

11:00 | 27/08/2021

1. Kế hoạch 564 Về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 Năm học 2021-2022: Tại đây
2. Quyết định 561 Thành lập ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại trường Cao đẳng nghề Tây Ninh: Tại đây
3. Bảng phân công công tác phòng chống dịch Covid-19:
Tại đây


Các tin khác