Thông báo

Thông báo V/v trả lại tiền Bảo hiểm y tế cho HSSV năm học 2020 - 2021

07:17 | 12/01/2021


Vui lòng xem danh sách cụ thể trong file đính kèm: DS tra tien BHYT dot 1.pdf
   DS tra tien BHYT dot 2.pdf
Các tin khác