Thông báo

Thông báo VV Thi Tốt nghiệp Trung cấp K42B và Cao đẳng CD06A

08:55 | 06/05/2022

THÔNG BÁO
VV Thi tốt nghiệp Trung cấp K42B - Cao đẳng CD06A

Ngày 10/6/2022: 
Sáng: thi Lý thuyết chuyên môn Chiều: thi Chính trị
Từ 13/6/2022 - 18/6/2022:
Thi thực hành

Ngày 07/7/2022 (Dự kiến):
Lễ Tốt nghiêp và Giới thiệu việc làm

Ghi chú: 
Các bạn HSSV các khóa trước chưa Tốt nghiệp liên hệ Phòng Đào tạo làm đơn đăng ký dự thi Tốt nghiệp
Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày 02/6/2022
Các tin khác