Thông báo

Thông báo VV Thi Tốt nghiệp Trung cấp TC44B và Cao đẳng CD08A

10:26 | 04/05/2024

THÔNG BÁO
VV Thi tốt nghiệp Trung cấp TC44B - Cao đẳng CD08A

Ngày 12/6/2024: 
Sáng: thi Lý thuyết chuyên môn Chiều: thi Chính trị
Từ 13/6/2024 - 22/6/2024:
Thi thực hành

Ngày 10/7/2024 (Dự kiến):
Lễ Tốt nghiêp và Giới thiệu việc làm

Ghi chú:  Các bạn HSSV các khóa trước chưa Tốt nghiệp liên hệ Phòng Đào tạo làm đơn đăng ký dự thi Tốt nghiệp Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày 31/5/2024
Các tin khác