Thông báo

Thông báo VV Thi Tốt nghiệp Trung cấp K43B và Cao đẳng CD07A

09:41 | 04/05/2023

THÔNG BÁO
VV Thi tốt nghiệp Trung cấp K43B - Cao đẳng CD07A

Ngày 09/6/2023: 
Sáng: thi Lý thuyết chuyên môn Chiều: thi Chính trị
Từ 12/6/2023 - 17/6/2023:
Thi thực hành

Ngày 30/6/2023 (Dự kiến):
Lễ Tốt nghiêp và Giới thiệu việc làm

Ghi chú:  Các bạn HSSV các khóa trước chưa Tốt nghiệp liên hệ Phòng Đào tạo làm đơn đăng ký dự thi Tốt nghiệp Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày 31/5/2023
Các tin khác