Thông báo

Thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển sinh ngày 09.6.2023

07:54 | 08/06/2023

THÔNG BÁO

Do Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức thi tốt nghiệp
cho HSSV Cao đẳng CD07A và Trung cấp K43B vào ngày 09.6.2023

Nên tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển sinh trong ngày 09.6.2023
Thứ 2 ngày 12.6.2023 tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh.

Trân trọng thông báo đến Phụ huynh và học sinh.
Các tin khác