Thư viện hình ảnh

09:06 | 07/07/2021
Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh 2021
04:16 | 06/07/2021
SKILLING UP CDN TN
06:29 | 20/04/2021
Cờ 2019 - 2020
03:36 | 20/04/2021
Nhận cờ Thi đua 2019 - 2020
06:39 | 08/03/2021
Hình ảnh CBGV Nữ - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh - Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021 - Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam
04:13 | 28/07/2020
Lễ tốt nghiệp 24.7.2020
09:59 | 07/03/2014
Hình ảnh hoạt động Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh thường xuyên có nhiều hoạt động sôi nổi, các sự kiện được tóm tắt qua những hình ảnh sinh động