Đơn vị trực thuộc

Bộ môn chung


BỘ MÔN CHUNG

1. Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động giảng dạy các môn: Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch của nhà trường đối với các nội dung chuyên môn thuộc bộ môn phụ trách.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tham gia hội giảng và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thục hiện công tác hội thảo các chuyên đề, nghiên cứu khoa học, đánh giá, phân loại các sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, giảng viên.

3. Chuyên ngành đào tạo:

 

4.  Đội ngũ nhân sự:


 

   1  

Võ Ánh Phụng

Trưởng Bộ Môn

0987572507

anhphung.cdntn@gmail.com

 

   
  2


Nguyễn Lan Anh

Giáo Viên

0834167891

lananhluong1208a@gmail.com

 

 
  3


Trần Ngọc Trinh

Giáo Viên

0978670273

trinhtran2310@gmail.com

 

  4

Nguyễn Thị Khánh Vân

Giáo Viên

0949760529

khanhvanthiq@gmail.com

 

  5

Phạm Trần Thục Hảo

Giáo Viên

0918030849

haohao1977tn@gmail.com

 

 

Các tin khác