Thi đua - Khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã có thành tích 02 năm liên tục (2021-2022 và 2022-2023) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

08:15 | 02/02/2024

Các tin khác