Thông báo

Thông báo tập trung đầu năm học 2020 - 2021

07:18 | 01/09/2020

THÔNG BÁO

Các bạn Học sinh - Sinh viên Khóa K41B, K42B, CD05A và CD06A

bắt đầu năm học 2021 - 2020 vào lúc 7h thứ 2 (07/9/2020)

Đối với lớp Cao đẳng CD07 nhập học lúc 7h thứ 2 (21/9/2020)
Các tin khác