Đơn vị trực thuộc

Khoa Điện - Điện tử


   
 BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


Khoa Điện – Điện Tử là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh và hoạt động theo Quyết định 710/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

1. Chức năng:

Khoa Điện – Điện Tử là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Điện công nghiệp; trình độ Trung cấp các ngành: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp. Quản lý giáo viên, HSSV và CSVC thuộc khoa để thực hiện quá trình đào tạo theo kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo của nghề học, đảm bảo chất chất lượng theo mục tiêu đã công khai.

2. Nhiệm vụ:

Giúp hiệu trưởng thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi dược phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

- Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh của bộ môn trực thuộc;

- Quản lý kết quả học tập toàn khoá các nghề thuộc khoa;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp;

- Thực hiện chế độ báo cáotheo quy định của hiệu trưởng;

- Thực hiện công tác giáo vụ của khoa theo quy định của hiệu trưởng.

3. Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Tên ngành/ nghề

Ghi chú

Cao đẳng

Điện công nghiệp

 

Trung cấp

Điện công nghiệp

 

Điện tử công nghiệp

 

Sơ cấp

Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ

 

Điện tử

 


4.  Đội ngũ giảng viên: 

Các tin khác