Đơn vị trực thuộc

Khoa Công nghệ Thông tinKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Chức năng:

- Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc Khoa CNTT;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề thuộc Khoa CNTT;

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

3. Chuyên ngành đào tạo:

Hệ chính qui

Cao Đẳng:

-       Quản trị cơ sở dữ liệu

Trung cấp:

-       Quản trị cơ sở dữ liệu

-       Quản trị mạng máy tính

Hệ ngắn hạn

-       Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Access

-       Tin học văn phòng

-       Đồ hoạ thiết kế xử lý ảnh

-       Lắp ráp cài đặt máy tính

4.  Đội ngũ nhân sự:

 

   1  

Phan Đắc Trung

 Trường Khoa

0918 811948

phandactrung@gmail.com

 

   
  2

Nguyễn Phú Hào

 Giảng viên

0965 098511

ngphuhao@gmail.com

 

 
  3

Nguyễn Thanh Huy

 Giảng viên

0903 659442

nthuy1980@gmail.com

 

  4

Phan Minh Trí

 Giảng viên

0944 444836

phanminhtri1607@gmail.com

 

  5

Trần Thu Hằng

Giảng viên

0919 006113

 ttthuhang1709@gmail.com

  

  6

Lê Trần Thảo Nguyên

Giảng viên

0977 350313

nguyen9789@gmail.com

 

  7

Mai Trung Thành

Thỉnh giảng

0989 680779

thanhmtbdu@gmail.com

 

  8

Phạm Quốc Tú

Thỉnh giảng

0938 882710

tupham2710@gmai.com

 

   
  9

Võ Thị Bích Sen

Thỉnh giảng

0388 661294

vothibichsen1985@yahoo.com

 Các tin khác
 

 
Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com