Đơn vị trực thuộc

Khoa Cơ khí


KHOA CƠ KHÍ

 

1. Chức năng:

- Khoa Cơ khí gồm 2 bộ môn: Bộ môn Chế tạo và bộ môn Hàn, là đơn vị cơ sở thuộc trường, có chức năng trực tiếp tổ chức giảng dạy, chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy, quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên, giáo viên, quản lý nhiệm vụ học tập của HSSV, trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang, thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.  Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động sản xuất.

2. Nhiệm vụ:

Giúp hiệu trưởng thực hiện những công việc sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

- Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

- Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Tổ bộ môn.

-  Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho nhà trường.

3. Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ đào tạo

Tên ngành/ nghề

Ghi chú

Cao đẳng

Cắt gọt kim loại

 

Trung cấp

Cắt gọt kim loại

 

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

Lắp đặt thiết bị cơ khí

 

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 

Hàn

 

Sơ cấp

Tiện ren

 

Hàn

 

          4.  Đội ngũ nhân sự:Các tin khác
 

 
Thiết kế website trường học
phanmemdaotao.com thienhaso.com