Tin tức

Hội nghị Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình "Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự"

04:34 | 15/03/2024

MÔ HÌNH"HỌC SINH, SINH VIÊN TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ"
Ngày 15/3/2024, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự”. Mô hình giúp bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự tại nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện công tác bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự. Trong Hội nghị, Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định của UBND tỉnh công nhận điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2023 cho Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh.
Các tin khác